Safera Oy

Tekniikantie 4, Talo B, 4. krs.
02150 Espoo

Puhelinvaihde

+358925127799

Saferan Myyntijohtaja, Mikko Reinikainen

Mikko
Reinikainen

Toimitusjohtaja
+358 40 768 4536

Saferan Myyntijohtaja Sampo Rantakokko

Sampo
Rantakokko

Myyntijohtaja, Suomi, Norja
+358 50 595 2454

Saferan Tuotetukipäällikkö Niko Pietikäinen

Niko
Pietikäinen

Tuotetukipäällikkö
+358 50 3561 235

Saferan Kehitysjohtaja Henri Andell

Henri
Andell

Kehitysjohtaja
+358 40 516 6557

Saferan Tuotekehitysjohtaja Samuli Lintonen

Samuli
Lintonen

Tuotekehitysjohtaja
+358 40 080 0420

Joonas
Kyllönen

Markkinointipäällikkö
+358 50 344 7324

Tuotetuki

Safera tuotetuki on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00-16.00. Voit ladata ohjeita tuotetukisivulta tai ottaa yhteyttä:

Liesikupujen ja -tuulettimien tuotetuki

Savo-kuvut:
puh. 0207 181 450
www.savo.fi

Swegon CASA/Ilto/Meptek-kuvut:
puh. (02) 2105 111
www.swegon.fi

Iloxair-kuvut:
puh. 020 442 3700
www.iloxair.fi

Franke-kuvut:
www.franke.fi

Liesivahtien tuotetuki

Safera:
Niko Pietikäinen
Tuotetukipäällikkö
+358 925127799

Tuottajayhteisöt

Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy
www.rinkiin.fi

 

Elker Oy
WEEE direktiivi
www.elker.fi

 

Markkinointirekisteri

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen versio.

Rekisterinpitäjä

Safera Oy, Tekniikantie 4, 02150 Espoo.

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Henri Andell, henri.andell@safera.fi

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on:
– Asiakas- ja palvelusuhteen hoitaminen
– Markkinointiviestintä

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietojen ei säännönmukaisesti luovuteta. Henkilötietoja ei siis myöskään siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin eikä muuhunkaan automaattiseen päätöksentekoon.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.

Oikeus tietojen poistamiseen ja oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista.

Oikeus saada henkilötiedot

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietojen kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään.