Mikä on liesivahti?

Eurooppalainen sähköalanjärjestö CENELEC on vuonna 2015 asettanut standardin (EN 50615), joka määrittelee turvallisen liesivahdin toiminnallisuuden. Tämä tarkoittaa sitä, että turvalliseksi liesivahdiksi määritellään sellainen laite, joka ennaltaehkäisee liesipalot. Laite katkaisee liedestä virran, ennen kuin lieden lämpötilä aiheuttaa tulipalon vaaraa. Liesivahti on kuin turvavyö, joka takaa lieden turvallisen käytön. 

Norjan lainsäädöntö positiivinen esimerkki

Vuonna 2018 Suomessa asetettiin suositus, jonka mukaan kaikkiin uusiin liesiin suositellaan asennettavaksi EN 50615 -standardin täyttävä liesivahti. Sen vuoksi Suomessa rakennuttajat ovat nyt tarttuneet tuumasta toimeen, ja liesivahteja on myös aloitettu asentamaan yhä useampiin uusiin liesiin. Suositus ei vielä kuitenkaan pakota ketään asentamaan liesivahtia, mutta esimerkiksi Norjasta saadut positiiviset tulokset antavat osviittaa siitä, että liesivahdista voi hyvin tulla pakollinen tulevan kolmen vuoden aikana. Norjassa liesivahti on ollut pakollinen uusissa liesissä jo vuodesta 2010 lähtien. Tämän seurauksena vuosittaisten liesipalojen määrä on tippunut puoleen. Norjassa liesivahti ei ole enää tulevaisuuden turvatekniikkaa, vaan jokaisen kodin luotettava tulipalon ehkäisijä.

Tilastot puhuvat liesivahdin puolesta

Tilastojen mukaan suurin osa kotitalouksissa syttyvistä tulipaloista saavat alkunsa liedestä. Ruotsissa liesipalot kattavat neljänneksen kotitalouksien tulipaloista. Sekä Suomessa että Yhdysvalloissa noin joka kolmas henki- tai oimaisuusvahinkoja aiheuttava tulipalo saa alkunsa liedestä. Kuitenkin lieden sähköviat ja siitä alkunsa saaneet tulipalot ovat äärimmäisen harvinaisia. Liesipalot johtuvat ihmisen huolimattomuudesta tai varomattomuudesta. 

Liesivahti pitää huolen siitä, että valvomaton liesi ei aiheuta tulipaloja. Se tekee liedestä älykkään ja turvallisen, mutta ei häiritse päivittäistä kokkailua. Liesivahdin sensoriosa tunnistaa ihmisen läsnäolon ja tietää milloin lämpötila kohoaa vaarallisesti. Sensori varoittaa vaarasta ja lähettää signaalin liesivahdin virransäätöosaan, joka katkaisee liedestä virran ennen kuin tulipalon vaara on kriittinen. 

Tulevaisuus voisi näyttää turvallisemmalta

Turvavyö on autoissa pakollinen. Se on kaikille itsestäänselvyys, ja sen hyötyä on hyvin vaikea kiistää. Liesivahti ei ole vielä pakollinen, mutta tilastot puhuvat sen hyötyjen puolesta. Hyödyt ovat niin merkittäviä, että liesivahdin asentaminen kaikkiin uusiin liesiin toisi merkittävän muutoksen kotitalouksien paloturvallisuuteen. Siksi liesivahdin asettaminen määräyksen alaiseksi aiheuttaisi merkittäviä positiivisia muutoksia tulipalotilastoissa.